SELAMAT DATANG

Huraian Sukatan Pelajaran


RANCANGAN  PELAJARAN  TAHUNAN
(PENGGAL PERTAMA)

TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI - PENDIDIKAN ISLAM (PI)

MINGGU
FOKUS
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
CATATAN

1(PI 5.0)
Asas Bahasa
Al -Quran dan
Tulisan Jawi

(PI 5.1) 
Mengetahui bahasa Al- Quran.


(PI 5.2)
Mengetahui huruf jawi

 (PI 5.1.6)
Mengenal pasti bentuk huruf hijaiyah

(PI 5.2.2)
Mengenal pasti bentuk huruf jawi


Minggu
orientasi


(PI 2.0)  Ibadah

(PI 2.1)
Bersuci daripada najis


(PI 2.1.1)
Menyebut cara bersuci daripada hadas.
- buang air kecil
- buang air besar

(PI 2.1.2)
Menyatakan cara bersuci daripada hadas:
- buang air kecil


(PI 4.0) Akhlak


(PI 4.2)
Melakukan amalan seharian mengikut adab :
- Doa penerang hati


(PI 4.2.1)
Melafazkan  Basmalah  dan Hamdalah

(PI 4.2.5)
Melafazkan doa
-  penerang hati


2(PI 5.0)
Asas Bahasa
Al -Quran dan
Tulisan Jawi


(PI 5.1) 
Mengetahui bahasa Al- Quran.
- Huruf ا     ب        ث   ت   

(PI 5.2)
Mengetahui huruf jawi
- Huruf ب    ا           ث   ت  


(PI 5.1.1), (PI 5.1.2)

(PI 5.1.5)
Menyebut huruf hijaiyah

(PI 5.1.6)
Mengenal pasti bentuk huruf hijaiyah

(PI 5.2.1)
Menyebut huruf-huruf jawi

(PI 5.2.2)
Mengenal pasti bentuk huruf jawi
(PI  1.0) Aqidah


(PI 1.1)
Mengetahui Rukun Iman
- beriman kepada Allah
- beriman kepada malaikat


(PI 1.1.1)
(PI 1.1.2)
Menyatakan enam Rukun Iman:
- beriman kepada Allah
- beriman kepada malaikat(PI 4.0) Akhlak


(PI 4.2)
Melakukan amalan seharian mengikut adab :
- Adab sebelum makan/minum


(PI 4.2.2)
(PI 4.2.6)
Menyatakan adab :
- sebelum makan/minum3(PI 5.0)
Asas Bahasa
Al -Quran dan
Tulisan Jawi


(PI 5.1) 
Mengetahui bahasa Al- Quran.
- Huruf   ج    ح    خ  
 
(PI 5.2)
Mengetahui huruf jawi
- Huruf    خ        ج    ح    خ  

(PI 5.1.1), (PI 5.1.2)

(PI 5.1.5)
Menyebut huruf hijaiyah

(PI 5.1.6)
Mengenal pasti bentuk huruf hijaiyah

(PI 5.2.1)
Menyebut huruf-huruf jawi

(PI 5.2.2)
Mengenal pasti bentuk huruf jawi(PI  2.0)  Ibadah

(PI 2.1)
Bersuci daripada najis


(PI 2.1.1)
Menyebut cara bersuci daripada hadas.

(PI 2.1.2)
Menyatakan cara bersuci daripada hadas:
- buang air besar
  


(PI4.0) Akhlak


(PI 4.2)
Melakukan  amalan  seharian mengikut adab :
- Doa sebelum makan/minum


(PI 4.2.7)
Melafazkan  doa  sebelum  dan selepas  makan :
- Doa sebelum makan/minum4

(PI 5.0)
Asas Bahasa
Al -Quran dan
Tulisan Jawi


(PI 5.1) 
Mengetahui bahasa Al- Quran.
-  Huruf د     ز   ر   ذ  


(PI 5.2)
Mengetahui huruf jawi
-  Huruf     د  ز   ر   ذ


(PI 5.1.1), (PI 5.1.2)

(PI 5.1.5)
Menyebut huruf hijaiyah


(PI 5.1.6)
Mengenal pasti bentuk huruf hijaiyah

(PI 5.2.1)
Menyebut huruf-huruf jawi

(PI 5.2.2)
Mengenal pasti bentuk huruf jawi(PI  1.0) Aqidah


(PI 1.1)
Mengetahui Rukun Iman
- beriman kepada kitab
- beriman kepada rasul


(PI 1.1.1)
(PI 1.1.2)
Menyatakan enam Rukun Iman
- beriman kepada kitab
- beriman kepada rasul(PI 2.0)  Ibadah

(PI 2.2) 
Melakukan wuduk


(PI 2.2.1)
Mengenal anggota wuduk

(PI 2.2.2)
Menunjukkan had anggota wuduk5
(PI 5.0)
Asas Bahasa
Al -Quran dan
Tulisan Jawi


(PI 5.1) 
Mengetahui bahasa Al- Quran.

-   Huruf   س    ش    ض    ص      

(PI 5.2)
Mengetahui huruf jawi

-   Huruf   س    ش    ض    ص      


(PI 5.1.1), (PI 5.1.2)

(PI 5.1.5)
Menyebut huruf hijaiyah

(PI 5.1.6)
Mengenal pasti bentuk huruf hijaiyah

(PI 5.2.1)
Menyebut huruf-huruf jawi

(PI 5.2.2)
Mengenal pasti bentuk huruf jawi
(PI 3.0) Sirah

(PI 3.1)  Mengetahui Sirah
Rasullullah S.A.W.


(PI 3.1.1)
Menyebut nama Rasulullah S.A.W.(PI4.0) Akhlak


(PI 4.2)
Melakukan amalan seharian mengikut adab :
- Adab semasa makan/minum


(PI 4.2.2)
(PI 4.2.6)
Menyatakan adab :
- semasa makan/minum6

(PI 5.0)
Asas Bahasa
Al -Quran dan
Tulisan Jawi


(PI 5.1) 
Mengetahui bahasa Al- Quran.
- Huruf     ط     ظ   غ    ع   

(PI 5.2)
Mengetahui huruf jawi

- Huruf   ط     ظ     غ    ع     غ


(PI 5.1.1), (PI 5.1.2)

(PI 5.1.5)
Menyebut huruf hijaiyah

(PI 5.1.6)
Mengenal pasti bentuk huruf hijaiyah

(PI 5.2.1)
Menyebut huruf-huruf jawi

(PI 5.2.2)
Mengenal pasti bentuk huruf jawi(PI 1.0) Aqidah


(PI 1.1)
Mengetahui  Rukun Iman
- beriman kepada hari Akhirat
- beriman kepada Qada’ dan
   Qadar           


(PI 1.1.1)
(PI 1.1.2)
Menyatakan enam Rukun Iman
- beriman kepada hari Akhirat
- beriman kepada Qada’ dan
  Qadar(PI 2.0)  Ibadah

(PI 2.2) 
Melakukan wuduk(PI 2.2.3)
Melakukan wuduk dengan betul dengan bimbingan7

(PI 5.0)
Asas Bahasa
Al -Quran dan
Tulisan Jawi


(PI 5.1) 
Mengetahui bahasa Al- Quran.

- Huruf     ف     ق  

(PI 5.2)
Mengetahui huruf jawi

- Huruf     ف      ف   ق(PI 5.1.1), (PI 5.1.2)

(PI 5.1.5)
Menyebut huruf hijaiyah

(PI 5.1.6)
Mengenal pasti bentuk huruf hijaiyah


(PI 5.2.1)
Menyebut huruf-huruf jawi

(PI 5.2.2)
Mengenal pasti bentuk huruf jawi(PI 2.0)  Ibadah

(PI 2.2) 
Melakukan wuduk(PI 2.2.3)
Melakukan wuduk dengan betul dengan bimbingan(PI4.0) Akhlak


(PI 4.2)
Melakukan amalan seharian mengikut adab :
- Adab semasa makan/minum


(PI 4.2.2)
(PI 4.2.6)
Menyatakan adab :
- semasa makan/minum8

(PI 5.0)
Asas Bahasa
Al -Quran dan
Tulisan Jawi


(PI 5.1) 
Mengetahui bahasa Al- Quran.

  -   Huruf    م    ل    ك     

(PI 5.2)
Mengetahui huruf jawi

  -   Huruf    م    ل   ك  ض


(PI 5.1.1), (PI 5.1.2)

(PI 5.1.5)
Menyebut huruf hijaiyah

(PI 5.1.6)
Mengenal pasti bentuk huruf hijaiyah


(PI 5.2.1)
Menyebut huruf-huruf jawi

(PI 5.2.2)
Mengenal pasti bentuk huruf jawi(PI  1.0) Aqidah


(PI 1.1)
Mengetahui Rukun Iman
                        


(PI 1.1.1)
(PI 1.1.2)
Menyatakan enam Rukun Iman(PI 4.0) Akhlak


(PI 4.2)
Melakukan amalan seharian mengikut adab :
- Adab selepas makan/minum


(PI 4.2.2)
(PI 4.2.6)
Menyatakan adab :
- selepas makan/minum9


(PI 5.0)
Asas Bahasa
Al -Quran dan
Tulisan Jawi


(PI 5.1) 
Mengetahui bahasa Al- Quran.

-   Huruf   ن       و

(PI 5.2)
Mengetahui huruf jawi

-   Huruf        ن ث  و       ؤ(PI 5.1.1), (PI 5.1.2)

(PI 5.1.5)
Menyebut huruf hijaiyah

(PI 5.1.6)
Mengenal pasti bentuk huruf hijaiyah


(PI 5.2.1)
Menyebut huruf-huruf jawi

(PI 5.2.2)
Mengenal pasti bentuk huruf jawi(PI 2.0)  Ibadah

(PI 2.2) 
Melakukan wuduk(PI 2.2.3)
Melakukan wuduk dengan betul dengan bimbingan(PI4.0) Akhlak


(PI 4.2)
Melakukan amalan seharian mengikut adab :
- Doa selepas makan


(PI 4.2.7)
Melafazkan doa sebelum dan selepas makan
- Doa selepas makan10

(PI 5.0)
Asas Bahasa
Al -Quran dan
Tulisan Jawi


(PI 5.1) 
Mengetahui bahasa Al- Quran.

- Huruf   ي     ء      ه           
(PI 5.2)
Mengetahui huruf jawi

- Huruf   ي     ء      ه    


(PI 5.1.1), (PI 5.1.2)

(PI 5.1.5)
Menyebut huruf hijaiyah

(PI 5.1.6)
Mengenal pasti bentuk huruf hijaiyah

(PI 5.2.1)
Menyebut huruf-huruf jawi

(PI 5.2.2)
Mengenal pasti bentuk huruf jawi(PI 1.0)  Aqidah

(PI 1.3)
Mengetahui Rukun Islam
- mengucap dua kalimah
   syahadah
- solat lima waktu


(PI 1.3.1)
(PI 1.3.2)
Menyatakan lima rukun Islam:
- mengucap dua kalimah
   syahadah
- solat lima waktu(PI 3.0) Sirah

(PI 3.1) 
Mengetahui  Sirah  Rasullullah S.A.W.


(PI 3.1.2)
(PI 3.1.3)
Menyebut nama ahli keluarga baginda yang terdekat
-    ibu   (Aminah)
-    bapa  (Abdullah)11

(PI 5.0)
Asas Bahasa
Al -Quran dan
Tulisan Jawi


(PI 5.1) 
Mengetahui bahasa Al- Quran.

- Huruf   ا    hingga ي 
        (PI 5.2)
Mengetahui huruf jawi

- Huruf   خ   غ   ف  ض   و  ث 


(PI 5.1.1), (PI 5.1.2)

(PI 5.1.5)
Menyebut huruf hijaiyah

(PI 5.1.6)
Mengenal pasti bentuk huruf hijaiyah

(PI 5.2.1)
Menyebut huruf-huruf jawi

(PI 5.2.3)
Mengenal pasti setiap huruf jawi(PI 2.0)  Ibadah

(PI 2.2) 
Melakukan wuduk(PI 2.2.4)
Melakukan wuduk dengan tertib dengan bimbingan(PI 4.0)  Akhlak


(PI 4.1)
Mencontohi akhlak Rasullullah  S.A.W.
- Sabar dan rajin


(PI 4.1.1)
Menyebut  akhlak  Rasullullah  S.A.W.
- Sabar dan rajin12

(PI 5.0) Asas Bahasa
Al -Quran dan
Tulisan Jawi.


(PI 5.3) 
Menghafaz beberapa surah dari juzu’Amma.
- Ayat 1 hingga 3,
  Surah Al-Fatihah

(PI 5.2)
Mengetahui huruf jawi
- Huruf   ا    hingga ث 

(PI 5.3.1)
(PI 5.3.2)
Menghafaz surah Al- Quran :
- Ayat 1 hingga 3,
  Surah Al-Fatihah

(PI 5.2.3)
Mengenal pasti setiap huruf jawi
(PI 1.0)  Aqidah

(PI 1.4) 
Melafazkan kalimah Syahadah.


(PI 1.4.1)
(PI 1.4.2)
Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan maknanya.(PI 4.0) Akhlak


(PI 4.2)
Melakukan amalan seharian mengikut adab :
- Adab masuk tandas


(PI 4.2.3)
(PI 4.2.9)
Menyatakan adab :
- masuk tandas13

(PI 5.0) Asas Bahasa
Al -Quran dan
Tulisan Jawi.


(PI 5.3) 
Menghafaz beberapa surah dari juzu’Amma.
- Ayat 4 hingga 6,
  Surah Al-Fatihah

 (PI 5.2)
Mengetahui huruf jawi
-         ا      و      ي
-          ا      اي     او


(PI 5.3.1)
(PI 5.3.2)
Menghafaz surah Al- Quran :
- Ayat 4 hingga 6,
  Surah Al-Fatihah

(PI 5.2.4)                                   
Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal alif, wau dan ya.(PI 2.0)  Ibadah

(PI 2.2) 
Melakukan wuduk(PI 2.2.4)
Melakukan wuduk dengan tertib dengan bimbingan(PI 4.0) Akhlak


(PI 4.2)
Melakukan amalan seharian mengikut adab :
- Doa masuk tandas


(PI 4.2.10)
Melafazkan doa masuk dan keluar tandas :
- Doa masuk tandas14

(PI 5.0) Asas Bahasa
Al -Quran dan
Tulisan Jawi.


(PI 5.3) 
Menghafaz beberapa surah dari juzu’Amma.
- Ayat 7,
  Surah Al-Fatihah


 (PI 5.2)
Mengetahui huruf jawi
با  بي   بي   ب   بو   بو        

(PI 5.3.1)
(PI 5.3.2)
Menghafaz surah Al- Quran :
- Ayat 7,
  Surah Al-Fatihah


(PI 5.2.4)
Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal alif, wau dan ya.(PI 1.0)  Aqidah

(PI 1.4) 
Melafazkan kalimah Syahadah.


(PI 1.4.1)
(PI 1.4.2)
Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan maknanya.(PI 2.0)  Ibadah

(PI 2.1)
Bersuci daripada najis


(PI 2.1.3)
Menyatakan cara menjaga kebersihan :
- tubuh badan
  


15

(PI 5.0) Asas Bahasa
Al -Quran dan
Tulisan Jawi.


(PI 5.3) 
Menghafaz beberapa surah dari juzu’Amma.
- Ayat 1 hingga 7,
  Surah Al-Fatihah


(PI 5.2)
Mengetahui huruf jawi
تا   تي   تي   ت   تو   تو       

(PI 5.3.1)
(PI 5.3.2)
Menghafaz surah Al- Quran :
- Surah Al-Fatihah(PI 5.2.4)
Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal alif, wau dan ya.(PI 3.0) Sirah

(PI 3.1) 
Mengetahui Sirah Rasullullah S.A.W.


(PI 3.1.3)
Menyebut nama ahli keluarga baginda yang terdekat
-  Datuk (Abdul Mutalib)(PI 4.0) Akhlak


(PI 4.2)
Melakukan amalan seharian mengikut adab :
- Adab keluar tandas


(PI 4.2.3)
(PI 4.2.9)
Menyatakan adab :
- Keluar tandas16

(PI 5.0) Asas Bahasa
Al -Quran dan
Tulisan Jawi.


(PI 5.1)
Mengetahui bahasa Al- Quran
- Huruf ا     dan   ء 
        baris atas (fathah)
        baris  bawah (Kasrah)
        baris  hadapan (Dhommah)

(PI 5.2)
Mengetahui huruf jawi
-   جا   جي  جي  ج  جو  جو 

(PI 5.1.3)
(PI 5.1.7)
Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan
        baris atas (fathah)
        baris  bawah (Kasrah)
        baris  hadapan (Dhommah)


(PI 5.2.4)
Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal alif, wau dan ya.(PI 1.0)  Aqidah

(PI 1.3)
Mengetahui Rukun Islam
- mengeluarkan zakat
 -berpuasa di bulan Ramadhan

(PI 1.3.1)
(PI 1.3.2)
Menyatakan lima rukun Islam:
- mengeluarkan zakat
 -berpuasa di bulan Ramadhan(PI 2.0)  Ibadah

(PI 2.3) Mendirikan solat
-          Nama-nama solat.

(PI 2.3.1)
Menyebut nama solat.17

(PI 5.0) Asas Bahasa
Al -Quran dan
Tulisan Jawi.


(PI 5.1)
Mengetahui bahasa Al- Quran
- Huruf
    ت  ,  ب      dan ث 
        baris atas (fathah)
        baris  bawah (Kasrah)
        baris  hadapan (Dhommah)


(PI 5.2)
Mengetahui huruf jawi
خا   خي   خي   خ   خو   خو       

(PI 5.1.3)
(PI 5.1.7)
Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan
        baris atas (fathah)
        baris  bawah (Kasrah)
        baris  hadapan (Dhommah)(PI 5.2.4)
Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal
alif, wau dan ya.
(PI 2.0)  Ibadah

(PI 2.3) Mendirikan solat
-          Waktu-waktu solat.

(PI 2.3.3)
Menyatakan nama dan waktu solat. (pagi, tengahari, petang, malam)(PI 4.0) Akhlak


(PI 4.2)
Melakukan amalan seharian mengikut adab :
- Doa keluar tandas


(PI 4.2.10)
Melafazkan doa masuk dan keluar tandas :
- Doa keluar tandas18

(PI 5.0) Asas Bahasa
Al -Quran dan
Tulisan Jawi.


(PI 5.1)
Mengetahui bahasa Al- Quran
- Huruf  ,  ج      حdan  خ 
        baris atas (fathah)
        baris  bawah (Kasrah)
        baris  hadapan (Dhommah)


(PI 5.2)
Mengetahui huruf jawi
دا   دي   دي   د   دو   دو                    

(PI 5.1.3)
(PI 5.1.7)
Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan
        baris atas (fathah)
        baris  bawah (Kasrah)
        baris  hadapan (Dhommah)


(PI 5.2.4)
Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal alif, wau dan ya.(PI 1.0)  Aqidah

(PI 1.3)
Mengetahui Rukun Islam
- mengerjakan ibadah haji


(PI 1.3.1)
(PI 1.3.2)
Menyatakan lima rukun Islam:
- mengerjakan ibadah haji(PI4.0) Akhlak


(PI 4.2)  
Melakukan amalan seharian mengikut adab :
- Menghormati ibu bapa


(PI 4.2.4)
(PI 4.2.11)
Menyatakan adab menghormati:
-  ibu bapa


19

(PI 5.0) Asas Bahasa
Al -Quran dan
Tulisan Jawi.


(PI 5.1)
Mengetahui bahasa Al- Quran
- Huruf    د   ر ,  ذ  , dan  ز 
        baris atas (fathah)
        baris  bawah (Kasrah)
        baris  hadapan (Dhommah)


(PI 5.2)
Mengetahui huruf jawi
را   ري   ري   ر   رو   رو      

(PI 5.1.3)
(PI 5.1.7)
Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan
        baris atas (fathah)
        baris bawah (Kasrah)
        baris hadapan (Dhommah)


(PI 5.2.4)
Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal alif, wau dan ya.(PI 2.0)  Ibadah

(PI 2.3)
Mendirikan solat
-  Waktu-waktu solat.

(PI 2.3.3)
Menyatakan nama dan waktu solat. (pagi, tengahari, petang, malam)(PI 3.0) Sirah

(PI 3.1) 
Mengetahui Sirah Rasullullah S.A.W.


(PI 3.1.3)
Menyebut nama ahli keluarga baginda yang terdekat
-  Bapa saudara (Abu Talib)